Home Start Kontakt

REJESTRACJA

 • DANE PODSTAWOWE (będą widoczne na raportach z przeprowadzonych badań)
 • DANE DO FAKTURY Skopiuj dane
 • REGULAMIN
  Regulamin zawiera zasady korzystania z Serwisu ProfilPsychoedukacyjny.pl, zasady świadczenia usług za jego pomocą, zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem oraz wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Serwisu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Dostępny jest na stronie internetowej http://ProfilPsychoedukacyjny.pl/regulamin.html. Korzystanie przez Klienta z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • DANE OSOBOWE
  REMEDIAR sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych Klientów serwisu ProfilPsychoedukacyjny.pl, zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu/wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu żądania do Administratora.
 • NEWSLETTER
  Zawiera aktualne informacje dotyczące bieżących zmian i udogodnień w serwisie a także dodatkową ofertę szkoleniową lub handlową od firmy REMEDIAR sp. z o.o. W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania NEWSLETTERA odznaczając odpowiednie pole w Panelu Administracyjnym w module Edytuj Konto.