Home Start Kontakt

KONTAKT

REMEDIAR sp. z o.o.


51-001 Wrocław,

ul. Osobowicka 151/15


tel.: 71 733 61 95

fax: 71 733 62 19

kom.: 69 33 66 148NIP 8952029067

REGON 022373126

KRS 0000502244

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5000 zł wpłacony w całości


BZ WBK S.A. 04 1090 2503 0000 0001 2322 9754